19.03.2016 Cumartesi

     
İstanbul 2 Salonu
Oturum 30
08.30-10.00
Quiz : Toraks Radyolojisi
Çalışma Grubu : Torasik Onkoloji
Oturum Başkanları : Ramazan Demir, Yurdanur Erdoğan
08.30-09.00
Akut Akciğer Hastalıkları Meltem Gülsün Akpınar
09.00-09.30
Akciğer Enfeksiyonları Selen Bayraktaroğlu
09.30-10.00
Kistik ve Kaviter Hastalıklar Abdurrahman Şenyiğit


İstanbul 3 Salonu
Oturum 31
08.30-10.00
Panel : KOAH’ın 50 Yılı : Sıradaki Yaklaşım ve Tedaviler Neler ?
Çalışma Grubu : KOAH
Oturum Başkanları : Can Öztürk, Akın Kaya
08.30-08.50
Fenotiplere Göre Tedaviye Hazır mıyız ? Evrim Eylem Akpınar
08.50-09.10
Komorbiditeler Esra Ertan Yazar
09.10-09.30
Alevlenmeler ve Önlenmesi Sinan Erginel
09.30-09.50
KOAH Tedavisinin Geleceği; Önümüzdeki 50 Yılda Neler Değişecek ? Can Öztürk
09.50-10.00
Tartışma  


İstanbul 1 Salonu
Oturum 32
08.30-10.00
Yuvarlak masa : Akciğer kanseri tanı ve tedavisinde günlük pratiğimizde her şey yolunda mı?
Çalışma Grubu : Torasik Onkoloji
Oturum Başkanları : Ahmet Kizir, Muzaffer Metin, Murat Kıyık
08.30-08.45
Göğüs Hastalıkları Değerlendirmesi Ayşe Bahadır
08.45-09.00
Göğüs Cerrahisi Değerlendirmesi Necati Çıtak
09.00-09.15
Tıbbi Onkoloji Değerlendirmesi Yeşim Eralp
09.15-09.30
Radyasyon Onkolojisi Değerlendirmesi Deniz Yalman
09.30-09.45
Patoloji Değerlendirmesi Dilek Yılmazbayhan
09.45-10.00
Tartışma  


Antalya Salonu
Oturum 33
08.30-10.00
Panel : Tüberküloz Tanı ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Çalışma Grubu : Solunumsal Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları : Oktay İmecik, Kemal Tahaoğlu
08.30-08.40
Uzman Penceresinden : Yaşadığımız Sorunlar Mustafa H. Türkkanı
08.40-09.10
Tanıda sorunlar : Yayma Negatif Hastaya Yaklaşım Faruk Çiftci
09.10-09.40
Tedavide sorunlar : Yayma Pozitif Kalan Hastaya Yaklaşım Serir Özkan
09.40-10.00
Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Yönetimi Gönenç Ortaköylü


10.00 - 10.30 Çay - Kahve Arası


İstanbul 2 Salonu
Oturum 34
10.30-11.30
Panel : Pulmoner Rehabilitasyon
Çalışma Grubu : Pulmoner Rehabilitasyon
Oturum Başkanları : Mehmet Karadağ, Lütfiye Kılıç
10.30-10.55
Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesinin Yapılandırılması Lütfiye Kılıç
10.55-11.20
Hasta seçimi ve Uygulamalar Aslı Görek Dilektaşlı
11.20-11.30
Tartışma  


İstanbul 3 Salonu
Oturum 35
10.30-11.30
Panel : Akciğer Hastalıklarında İmmünizasyon
Çalışma Grubu : Solunumsal Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları : Esra Ertan Yazar, İnci Gülmez
10.30-10.55
Pnömokok: Riskli Gruplarda Yeterli Etkinlik Mümkün mü ? Ebru Çakır Edis
10.55-11.20
İnfluenza : Aşı Gerçekten İşe Yarıyor mu ? Emine Argüder
11.20-11.30
Tartışma  


İstanbul 1 Salonu
Oturum 36
10.30-11.30
Seçilmiş Bildiriler ve Tartışmaları
Oturum Başkanları : Atilla Saygı, Ayten Kayı Cangır, Başak Öven, Uğur Selek
Sözlü Sunum 1
Sözlü Sunum 2
Sözlü Sunum 3
Sözlü Sunum 4


11.30 - 12.00 Çay - Kahve Arası


İstanbul 2 Salonu
Oturum 37
12.00-13.00
Konferans : SFT : Tanı ve İzlemde Pratik Yaklaşımlar
Çalışma Grubu : Allerji ve Havayolu Hastalıkları
Oturum Başkanları : Sinan Erginel, Sibel Özkurt
12.00-12.45
SFT : Olgu Örnekleri ile Yorumlar ve Yaklaşım Sevgi Saryal
12.45-13.00
Tartışma  


İstanbul 3 Salonu
Oturum 38
12.00-13.00
Konferans : Latent Tüberküloz
Çalışma Grubu : Solunumsal Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları : Bülent Özbay, Fahrettin Talay
12.00-12.45
Klinik Değerlendirme, İzlem ve Tedavi: Örnek Olgular ve Öneriler Tevfik Özlü
12.45-13.00
Tartışma  


İstanbul 1 Salonu
Oturum 39
12.00-13.00
Olgu Sunumları : Oligometastatik Hastalık
Çalışma Grubu : Torasik Onkoloji
Oturum Başkanları : Hakan Kutlay, Ethem Nezih Oral
12.00-12.40
Radyasyon Onkolojisi Görüşü Andrew Gaya
12.40-13.00
Göğüs Cerrahisi Görüşü Adalet Demir13.00 - 14.30 Öğle Yemeği


13.30 - 14.30 Sözlü Sunu Salonları


İstanbul 2 Salonu
Oturum 40
14.30-15.40
Panel : Kronik Akciğer Hastalıklarında Beslenme
Ana Konu : Göğüs Hastalıklarında Beslenme
Oturum Başkanları : Talat Kılıç, Bülent Saka
14.30-14.50
KOAH Hastalarında Beslenme Hatice Kılıç
14.50-15.10
Akciğer Kanserli Hastalarda Beslenme Sibel Arınç
15.10-15.30
Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Cengizhan Sezgi
15.30 15.40
Tartışma  


İstanbul 3 Salonu
Oturum 41
14.30-15.40
Konferans : İPF’de Güncel Tanı ve Yeni Tedaviler
Çalışma Grubu : Pulmoner Vasküler ve Parenkimal Hastalıklar
Oturum Başkanları : Gökhan Çelik, Gamze Kırkıl
14.30-14.50
Klinik Değerlendirme Gamze Kırkıl
14.50-15.10
Radyolojik Değerlendirme Walter De Wever
15.10-15.30
Tedavi : Kime, Hangi İlaç, Yeni İlaçlar ve Takip Robert Baughman
15.30 15.40
Tartışma  


İstanbul 1 Salonu
Oturum 42
14.30-15.40
Panel : Nöroendokrin Tümörler
Çalışma Grubu : Torasik Onkoloji
Oturum Başkanları : Günay Aydın, Kamil Kaynak
14.30-14.50
Patolojik Sınıflama ve Değerlendirme Ali Veral
14.50-15.10
Cerrahi Hüseyin Melek
15.10-15.30
Kemoterapi Alper Sevinç15.40 - 16.00 Çay - Kahve Arası


İstanbul 2 Salonu
Oturum 43
16.00-17.30
Klinik Olgu Tartışmaları
Çalışma Grubu : Pulmoner Vasküler ve Parenkimal Hastalıklar
Oturum Başkanları : Canan Hasanoğlu, Canan Akman
16.00-16.20
Alveoler Hemoraji Yönetimi Şevket Özkaya
16.20-16.40
Rezolüsyonu Gecikmiş Pnömoni Servet Kayhan
16.40-17.00
Steroide Dirençli Sarkoidoz Gökhan Çelik
17.00-17.20
Gebe Hastada Nefes Darlığı Canan Hasanoğlu
17.20-17.30
Tartışma  


İstanbul 3 Salonu
Oturum 44
16.00-17.30
Güncel Oturum : Pulmoner Hipertansiyon Güncelleme
Çalışma Grubu : Pulmoner Vasküler ve Parenkimal Hastalıklar
Oturum Başkanları : Savaş Özsu, Nesrin Moğulkoç
16.00-16.25
Tanı Elif Yılmazel Uçar
16.25-16.50
Tedavi Seçimi : Hangi İlaç Hangi Hasta Nesrin Moğulkoç
16.50-17.15
KOAH İlişkili Pulmoner Vasküler Hastalık Alizamin Sadigov
17.15-17.30
Tartışma  


İstanbul 1 Salonu
Oturum 45
16.00-17.30
Yılın Makaleleri : Son Bir Yılda Yayınlanmış Önemli Makaleler
Oturum Başkanları : Sedat Koca, Mehmet Bayram
16.00-16.20
Cerrahi Akif Turna
16.20-16.40
Tıbbi Onkoloji Cemil Bilir
16.40-17.00
Hava Yolu Hastalıkları Ersin Günay
17.00-17.20
Mesleksel Akciğer Hastalıkları Hasan Kahraman
17.20-17.30
Radyoterapi Kaan Oysul


İzmir 1 Salonu
Oturum 46
16.00-17.00
16.00-17.00
Akılcı İlaç Kullanımı Mehmet Karadağ


18.00 Kapanış Töreni

 
Artemis Yazılım
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır