17.03.2016 Perşembe

     
İstanbul 2 Salonu
Oturum 1
08.30-10.00
Panel : Göğüs Hastalıkları Uzmanı Olmak ya da Olmamak
Çalışma Grubu : YK
Oturum Başkanları : Hayati Bilgiç, Filiz Koşar
08.30-08.40
Açılış Konuşması Tevfik Özlü
08.40-08.55
İş Yükü, Nöbetler, Hastane İçi veya Hastane Dışı Görevlendirmeler Tarkan Özdemir
08.55-09.10
Maaş, Performans, Özlük Hakları Özgür Uslu
09.10-09.35
Şikayetler, İdari ve Adli Soruşturmalar Okan Türkdoğan
09.35-09.50
Tartışma  


İstanbul 3 Salonu
Oturum 2
08.30-10.00
Panel : GINA Astım Rehberi 2015: Astım Kontrolünde Yeni Rehberde Yol Haritası
Çalışma Grubu : Allerji ve Hava Yolu Hastalıkları
Oturum Başkanları : Canan Eren Dağlı, Dane Ediger
08.30-08.50
Tanım ve Tanı Yavuz Demirel
08.50-09.20
Semptomlarda Kötüleşme ve Atak İsmet Bulut
09.20-09.50
Tedavi Johann Christian Virchow
09.50-10.00
Tartışma  


İstanbul 1 Salonu
Oturum 3
08.30-10.00
Panel : Akciğer kanserinde tanı ve evrelemede neler değişti ?
Çalışma Grubu : Torasik Onkoloji
Oturum Başkanları : Mustafa Yaman, Bülent Arman, Dilek Yılmazbayhan
08.30-09.00
Patolojik Sınıflamada Değişenler Halide Nur Ürer
09.00-09.30
Klinik Tanı ve Evrelemede Değişenler George Eapen
09.30-10.00
Görüntüleme Yöntemlerinde Yenilikler Nihat Kodallı


10.00 - 10.30 Çay - Kahve Arası


İstanbul 2 Salonu
Oturum 4
10.30-11.40
Panel : Venöz Tromboembolizm
Çalışma Grubu : Pulmoner Vasküler ve Parenkimal Hastalıklar
Oturum Başkanları : Canan Hasanoğlu, Ünal Şahin
10.30-10.40
Uzman Penceresinden: Yaşadığımız Sorunlar ? Salih Bilgin
10.40-11.00
Tedavi Seçiminde Önemli Mesajlar Ayşegül Karalezli
11.00-11.20
Radyolojik İpuçları Recep Savaş
11.20-11.40
Yeni Oral Antikogülan mı? Warfarin mi ? Savaş Özsu


İstanbul 3 Salonu
Oturum 5
10.30-11.40
Yuvarlak Masa : Soliter pulmoner nodülü nasıl takip etmeliyim ?
Çalışma Grubu : Akciğer Kanseri
Oturum Başkanları : Hasan Kaynar, Bahar Kurt
10.30-10.40
Uzman Penceresinden: Yaşadığımız Sorunlar ? Eda Özel
10.40-11.00
Klinisyen: Rehberler Ne Diyor ? Bronkoskopi Ne Zaman Nasıl ? Metin Görgüner
11.00-11.30
Radyolojik Yaklaşım ve Olgular Walter De Wever
11.30-11.40
Tartışma  


İstanbul 1 Salonu
Oturum 6
10.30-11.40
Panel : Akciğer Kanserinde İmmünoterapi
Çalışma Grubu : Torasik Onkoloji
Oturum Başkanları : Ahmet Demirkazık, Turhan Ece
10.30-11.00
Tümöre İmmün Yanıt Mekanizmaları Rex Yung
11.00-11.30
İmmünoterapi Ferah Ece
11.30-11.40
Tartışma  


11.40 - 12.00 Çay - Kahve Arası


İstanbul 2 Salonu
Oturum 7
12.00-13.00
Konferans : Plevral Sıvısı Olan Olgunun Yönetimi
Çalışma Grubu : Plevral Hastalıklar
Oturum Başkanları : Göktürk Fındık, Serdar Kalemci
12.10-12.50
Plevral Sıvısı Olan Olgunun Yönetimi Hüseyin Yıldırım
12.50-13.00
Tartışma  


İstanbul 3 Salonu
Oturum 8
12.00-13.00
Konferans : Sarkoidoz : Tedavi Kararı ve Yeni İlaçlar
Çalışma Grubu : Pulmoner Vasküler ve Parenkimal Hastalıklar
Oturum Başkanları : Erkan Ceylan, Metin Görgüner
12.00-12.45
Sarkoidoz : Tedavi Kararı ve Yeni İlaçlar Robert Baughman
12.50-13.00
Tartışma  


İstanbul 1 Salonu
Oturum 9
12.00-13.00
Konferans : Kanserli Hasta ve Hasta Yakınlarına Psikolojik Yaklaşım ve Kanserde Cinsellik
Çalışma Grubu : Torasik Onkoloji
Oturum Başkanları : Bahadır Bakım, Atayla Gençoğlu, Mehmet Bilgin
12.00-12.15
Psikiyatrist Bakışıyla Bahadır Bakım
12.15-12.30
Klinisyen Bakışıyla Ali Kılıçgün
12.30-12.45
Onkolog Bakışıyla Özgür Tanrıverdi
12.45-13.00
Tartışma  


Antalya Salonu
Oturum 10
12.00-13.00
Konferans : Akciğer Transplantasyonu: Hasta Seçimi, Transplantasyon Yapılan Merkezler ve Sorunlar
Çalışma Grubu : Transplantasyon
Oturum Başkanları : Muzaffer Metin, Nurettin Karaoğlanoğlu
12.00-12.25
Akciğer Transplantasyonu: Hasta Seçimi ve Sonuçlar Remzi Bağ
12.25-12.50
Türkiye’de Akciğer Transplantasyonu: Merkezler ve Sorunlar Erdal Yekeler
12.50-13.00
Tartışma  


13.00 - 14.30 Öğle Yemeği


13.30 - 14.30 Sözlü Sunu Oturumları


Maksim Salonu
Oturum 11
14.30-15.30
Uydu Sempozyumu : KOAH’ta Maksimum Bronkodilatasyon
Oturum Başkanı : Mehmet Karadağ
14.30-15.30
KOAH’ta Maksimum Bronkodilatasyon Paul Jones
* GSK’nın koşulsuz katkılarıyla.


İstanbul 1 Salonu
Oturum 12
14.30-15.30
Yuvarlak Masa : Akciğer Kanseri Cerrahisinde Özel Konular
Çalışma Grubu : Torasik Onkoloji
Oturum Başkanları : Celalettin Kocatürk, Recep Demirhan, Şükrü Dilege
14.30-14.50
Akciğer Kanserinde Robotik Cerrahi Alper Toker
14.50-15.10
VATS Cerrahi Erdal Okur
15.10-15.30
Akciğer Kanserinde Extended (Genişletilmiş) Rezeksiyonlar Özkan Saydam


15.30 - 16.00 Çay - Kahve Arası


İstanbul 2 Salonu
Oturum 13
16.00-17.30
Yuvarlak Masa : Hemoptizide invaziv tedavi ne zaman ve tedavide neredeyiz ?
Çalışma Grubu : Girişimsel Pulmonoloji
Oturum Başkanları : Gündeniz Altıay, İrfan Yalçınkaya
16.00-16.25
Bronkoskopik Tedavilerde Neler Yapmalıyız ? Aydın Yılmaz
16.25-16.50
Cerrahi Tedavide Neler Yapmalıyız ? Hakan Kıral
16.50-17.20
Bronşiyal Arter Embolizasyonu Barbaros Çil
17.20-17.30
Tartışma  


İstanbul 3 Salonu
Oturum 14
16.00-17.30
Olgu Sunumları : Uyku Hastalıkları
Çalışma Grubu : Uykuda Solunum Bozuklukları
Oturum Başkanları : Yüksel Peker, Gökhan Kırbaş
16.00-16.30
Skorlama Zorluğu Olan Olgular Sibel Öktem Ayık
16.30-17.00
İlginç Olgular Zeynep Zeren Uçar
17.00-17.30
Tanı Zorluğu Olan Olgular Asiye Kanbay


İstanbul 1 Salonu
Oturum 15
16.00-17.30
Yuvarlak Masa : Lokal İleri Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Kemoterapi ve Radyoterapide Son Gelişmeler
Çalışma Grubu : Torasik Onkoloji
Oturum Başkanları : Hasan Şenol Coşkun, Ufuk Abacıoğlu
16.00-16.30
Kemoterapi Saadettin Kılıçkap
16.30-17.00
Radyoterapi Zafer Koçak
17.00-17.30
Tartışma  


Poster Alanı
Poster Oturumları
17.30-18.30


 
Artemis Yazılım
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır