Kurslar

16.03.2016, Çarşamba
 

Mekanik Ventilasyon Uygulamaları ve Weaning kursu katılımcı listesi için tıklayınız.

Temel ve İleri Bronkoskopi kursu katılımcı listesi için tıklayınız.


Toraks Radyolojisi: Pratik Bilgiler-Olgu Tartışmaları kursu katılımcı listesi için tıklayınız.

Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi kursu katılımcı listesi için tıklayınız.

Tanıdan Tedaviye Uyku Apne Sendromu kursu katılımcı listesi için tıklayınız.

İzmir 1 Salonu
Kongre Kursu 1
08.45-16.30
Mekanik Ventilasyon Uygulamaları ve Weaning (Kontenjan Dolmuştur)

Kurs Başkanları: Gökhan Mutlu, İrfan Uçgun
08.45-09.00
Açılış, tanışma ve bilgilendirme  
09.00-09.30
Mekanik ventilasyondaki hastada solunum mekanikleri Arzu Topeli
09.30-10.00
Temel modlar ve ventilatör ayarları Kürşat Uzun
10.00-10.30
Obstrüktif akciğer hastalıklarında MV uygulamaları (IMV-NIMV) M. Emin Akkoyonlu
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası  
11.00-11.30
Ağır hipoksemik hastada MV uygulamaları (IMV-NIMV) Gökhan Mutlu
11.30-12.00
MV uygulamlarında sorunlar ve çözüm önerileri İrfan Uçgun
12.00-12.30
Ventilatörden ayırmada temel bilgiler, yöntemler Öner Balbay
12.30-13.30
Öğle Yemeği  
13.30-14.00
Olgularla NIMV uygulamaları Turgut Teke
14.00-14.30
Ağır hipoksemik olgu Gökhan Mutlu
14.30-15.00
Hiperkapnik olgular: KOAH, OHS Cenk Kıraklı
15:00-15:15
Çay-Kahve Arası  
15.15-16.30
Pratik Eğitim
A. NIMV
B. IMV
İrfan Uçgun,
Turgut Teke,
Gökhan Mutlu,
Cenk Kıraklı


İzmir 2 Salonu
Kongre Kursu 2
08.45-16.30
Temel ve İleri Bronkoskopi (Kontenjan Dolmuştur)

Kurs Başkanları: Erdoğan Çetinkaya, Akif Özgül
08.45-09.00
Açılış, tanışma ve bilgilendirme  
09.00-09.30
Bronkoskopi endikasyon ve kontrendikasyonları nelerdir ? Ersin Günay
09.30-10.00
Bronkoskopik işlemler lavaj fırcalama BAL biyopsi,TBB Aydın Çiledağ
10.00-10.30
Transbronşiyal iğne aspirasyonu Ömer Özbudak
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası  
11.00-11.30
Bronkoskopi komplikasyonlar ve yönetimi Nilgün Demirci
11.30-12.00
Akciğer patolojilerinde EBUS’un yeri nedir? Nuri Tutar
12.00-12.30
Bronkoskopik hacim azaltıcı yöntemler Turhan Ece
12.30-13.30
Öğle Yemeği  
13.30-14.00
Endobronşial tedaviler ve vaka secimi Mehmet Akif Özgül
14.00-14.30
Olgu Tartışmaları
1. Olgu: Transbronşiyal iğne aspirasyonu
2. Olgu: EBUS

Ömer Özbudak
Nuri Tutar
14.30-15.00
Olgu Tartışmaları
3. Olgu: Endobronşiyal tedavi
4. Olgu: Valf

Erdoğan Çetinkaya
Turhan Ece
15:00-15:15
Çay-Kahve Arası  
15.15-16.30
Pratik Eğitim
1. EBUS
2. RİJİT STENT
3. VALF-COİL

Nuri Tutar,
Mehmet Akif Özgül,
Turhan Ece


İstanbul 1 Salonu
Kongre Kursu 3
08.45-15.45
Toraks Radyolojisi: Pratik Bilgiler-Olgu Tartışmaları (Kontenjan Dolmuştur)

Kurs Başkanları: Akın Kaya, Çetin Atasoy
08.45-09.00
Açılış, tanışma ve bilgilendirme  
09.00-09.30
PA akciğer ve lateral grafisi: Nasıl yorumlarım: Olgu örnekleri ve önemli mesajlar Macit Arıyürek
09.30-10.00
Akciğer Enfeksiyonları 1 Recep Savaş
10.00-10.30
Akciğer Enfeksiyonları 2 (Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda) Recep Savaş
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası  
11.00-11.30
Soliter pulmoner nodül: Risk belirleme, izlem ve önemli mesajlar Çetin Atasoy
11.30-12.00
HRCT: Temel paternler ve ayırıcı tanı Figen Demirkazık
12.00-12.30
Olgularla yaygın parankimal hastalıklar: Örnek olgular, önemli mesajlar Figen Demirkazık
12.30-13.30
Öğle Yemeği  
13.30-14.00
Olgular: Klinik ve radyolojik tartışma: Gerilemeyen konsolidasyon Akın Kaya - Çetin Atasoy
14.00-14.30
Olgular: Klinik ve radyolojik tartışma: Akciğer Kanseri: Zor olgular önemli mesajlar Ahmet Emin Erbaycu - Recep Savaş
14:30-15:00
Çay-Kahve Arası  
15.00-15.30
Arşivimden Kısa Olgular Çetin Atasoy
15.30-16.00
Arşivimden Kısa Olgular Macit Arıyürek


Antalya 2 Salonu
Kongre Kursu 4
08.45-15.45
Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi (Kontenjan Dolmuştur)

Kurs Başkanları: Tevfik Özlü, Zeynep Ayfer Aytemur
08.45-09.00
Açılış, tanışma ve bilgilendirme  
09.00-09.30
Sigara niçin bırakılmalı? Ayşegül Karalezli
09.30-10.00
Dünya’da ve Türkiye’de tütün epidemiyolojisi Atilla Uysal
10.00-10.30
Nikotin bağımlılığı Abdurrahman Abakay
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası  
11.00-11.30
Hastanın değerlendirilmesi ve 5A-5R yaklaşımı Sibel Yurt
11.30-12.00
Sigarayı bırakmada davranışçı bilişsel yaklaşımlar Fatmanur Karaköse Okyaltırık
12.00-12.30
Sigara bırakmada farmakolojik tedavi Esra Uzaslan
12.30-13.30
Öğle Yemeği  
13.30-14.00
Dünya’da ve Türkiye’de tütün kontrolü Evin Aras Kılınç
14.00-14.30
Olgular Zeynep Ayfer Aytemur
14:30-15:00
Çay-Kahve Arası  
15.00-15.45
Olgular Mehmet Yavşan


Antalya 1 Salonu
Kongre Kursu 5
08.45-16.30
Tanıdan Tedaviye Uyku Apne Sendromu (Kontenjan Dolmuştur)

Kurs Başkanları: Mehmet Karadağ, Ahmet Ursavaş
08.45-09.00
Açılış, tanışma ve bilgilendirme  
09.00-09.30
ICSD-3 sınıflama, Uyku ile ilgili tanımlar Turan Acıcan
09.30-10.00
OSAS etyoloji, risk faktörkeri, patogenez ve klinik bulgular Nejat Altıntaş
10.00-10.30
Tanı yöntemleri ve polisomnografi Çağlar Çuhadaroğlu
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası  
11.00-11.30
Tedavi-genel önlemler ve PAP Yüksel Peker
11.30-12.00
Tedavi-cerrahi tedavi Fikret Kasapoğlu
12.00-12.30
Tedavi-ağız içi araç Filiz Keyf
12.30-13.30
Öğle Yemeği  
13.30-14.00
Santral uyku apne sendromu Yılmaz Bülbül
14.00-14.30
Obezite hipoventilasyon sendromu Hacer Kuzu Okur
14.30-15.00
Hangi hastada hangi tedavi seçeneği, kime hangisi ne zaman? Ahmet Ursavaş
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası  
15.30-16.30
Olgular:
Olgu 1: Cerrahi tedavi edilen hafif OSAS
Olgu 2: CPAP ile tedavi edilen ağır OSAS
Olgu 3: OtoCPAP ile tedavi edilen pozisyonel orta OSAS
Olgu 4: BPAP ile tedavi edilen OSAS + OHS
Olgu 5: ASV ile tedavi edilen santral uyku apne sendromu
Olgu 6: Obezite cerrahisi ile düzelen ağır OSAS

M. Emin Akkoyunlu
Yavuz Selim İntepe
Aygül Güzel
Bünyamin Sertoğullarından
Nejat Altıntaş
Sema Saraç


Kastamonu Salonu
Kongre Kursu 6
09.00-13.30
Temel Onkoloji Kursu

Kurs Başkanları: Serap Hastürk, İbrahim Yıldız
08.45-09.00
Açılış, tanışma ve bilgilendirme  
09.00-09.30
Akciğer kanser hücresinde moleküler hedefler: EGFR, ALK ve diğer hedefler Serpil Dizbay Sak
09.30-10.00
Tümör antijenleri ve immün sürveyans PD-1, PDL-1 Emin Kansu
10.00-10.30
Tümör mikroçevresi İbrahim Yıldız
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası  
11.00-11.30
Onkogenler ve tümör baskılayıcı genler Ahmet Dirican
11.30-12.00
Radyoterapinin hücre reseptör etkileme mekanizmaları ve immün modülasyon mekanizmaları Mustafa Cengiz
12.00-12.30
Kurs Sonu Değerlendirme  
12.30-13.30
Öğle Yemeği  


Bursa Salonu
Kongre Kursu 7
09.00-16.00
Astım: Tanı ve Tedavi Kursu

Kurs Başkanları: Dane Ediger, Kurtuluş Aksu
08.45-09.00
Açılış, tanışma ve bilgilendirme  
09.00-09.30
Tanım, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Emin Maden
09.30-10.00
Tanısal Testler: SFT ve Diğer Belirteçler Kurtuluş Aksu
10.00-10.30
Allerji Testleri: Nasıl planlanır?, Nasıl yorumlanır ? Dane Ediger
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası  
11.00-11.30
Atak ve Tedavisi Bülent Bozkurt
11.30-12.00
Kronik Astım Tedavisi: Yeni İlaçlar Ne Zaman? Dane Ediger
12.00-12.30
Korunma ve Hasta Eğitimi Metin Keren
12.30-13.30
Öğle Yemeği  
13.30-14.00
Gebelikte Astım Merve Tepetam
14.00-14.30
Astım-KOAH Overlap Sendromu Tevfik Özlü
14.30-15.00
Çay-Kahve Arası  
15.00-15.30
Olgularla Tedavi: İnteraktif Kurtuluş Aksu
15.30-16.00
Olgularla Tedavi: İnteraktif Zor Astım olguları İsmet Bulut


* Kurslar için sınırlı sayıda kayıt alınacak olup, kişi başı sadece bir kurs başvurusu yapılabilir.
* Tütün Bağımlılığı ve Tedavisi Kursu ve Astım: Tanı ve Tedavi Kursu ücretsiz olup, diğer kurlar için kayıt ücreti: 50 Euro + %18 KDV’dir.

 
Artemis Yazılım
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır